Škola a školka Albrechtice v Jizerských horách
Škola a školka
Albrechtice v Jizerských horách

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2022/2023

Informace pro zákonné zástupce

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2022/2023


Základní škola a mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, příspěvková
organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními § 34,
§ 165 odst. 2 písm. b), odst. 2 písm. k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném
znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2022/2023 do Základní školy a mateřské školy Albrechtice v Jizerských horách,
příspěvková organizace u dětí s těmito registračními čísly žádosti:

MŠ 1/2022 (14 bodů)
MŠ 3/2022 (20 bodů)
MŠ 4/2022 (17 bodů)
MŠ 5/2022 (17 bodů)
MŠ 6/2022 (14 bodů)


Odůvodnění: Základní škola a mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách,
příspěvková organizace, jako správní orgán prvního stupně vyhověla uvedeným
účastníkům řízení v plném rozsahu, a proto v souladu s ustanovením § 68 odst. 4
zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, odůvodnění není třeba.


Ponaučení: Rozhodnutí je vyvěšeno ode dne 12. 5. 2022 na veřejně přístupném
místě v budově školy, dále na webových stránkách školy www.skolaalbrechtice-jh.cz.
Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat
do 15 dnů ke Krajskému úřadu LK, odbor školství, mládeže a sportu, a to podáním u
ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.


V Albrechticích v Jizerských horách, dne 12. 5. 2022, Mgr. Andrea Janušková

Datum vložení: 12. 5. 2022 13:39
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2022 13:41
Autor: Andrea Janušková

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4