Navigace

Obsah

Zápis do mateřské školy

Typ: ostatní
Pozvánka a termín zápisu

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/22 proběhne ve dnech 2. - 6. května 2021.

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Na stránkách MŠ si můžete stáhnout žádost a kritéria pro přijetí. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost o přijetí můžete doručit těmito způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem na zsalbrechtice@seznam.cz (s elektronickým podpisem zákonného zástupce)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve škole (po telefonické domluvě - 605 226 444).
  • Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Po přijetí Vaší žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo. Výsledek přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude veden s tímto registračním číslem a bude vyvěšen na webových stránkách MŠ, úřední desce zřizovatele a budově MŠ.

Pro více informací volejte vedoucí učitelku MŠ - Mgr. Ivu Hollerovou (605 226 447).

 


Přílohy

Vytvořeno: 15. 3. 2021
Poslední aktualizace: 19. 4. 2021 17:37
Autor: Andrea Janušková