Škola a školka Albrechtice v Jizerských horách
Škola a školka
Albrechtice v Jizerských horách

Zápis do mateřské školy pro rok 2023/2024

Pozvánka k zápisu

Informace pro zákonné zástupce

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro příští školní rok 2023/2024 do naší mateřské školy je stanoven na středu 3. 5. 2023 v čase od 15,30 do 17,00 hodin.

K zápisu přineste:

potrvzení lékáře o povinném očkování dítěte,

rodný list dítěte,

občanský průkaz zákonného zástupce,

vyplněnou přihlášku do mateřské školy (lze doplnit i na místě).

Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat vedle rodného listu dítěte, občanského průkazu zákonného zástupce i doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit do MŠ následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy - využít tento způsob může zákonný zástupce, kterému byla datová schránka zřízena jako fyzické osobě nikoli právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, tj. "klasickou" poštou,
  4. vložením do schránky školy (dle pokynů mateřské školy)
  5. osobním podáním.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte. V případě, že podání bude učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Neúplně vyplněná přihláška (nebo chybějící povinná příloha), která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k ukončení správního řízení.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost využít  svého procesního práva vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí, a to dne 17. května 2023 v době od 10 do 12 hod. v budově školy. Po výše uvedeném termínu ředitelka rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději dne 19. května 2023 podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na veřejně přístupném místě mateřské školy a na jejím webu .

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáno nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do vlastních rukou zákonného zástupce uvedeného na žádosti o přijetí. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím mateřské školy, která rozhodnutí vydala.

Přílohy

Žádost o přijetí do MŠ.pdf

Žádost o přijetí do MŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,28 kB

Žádost o přijetí do MŠ.docx

Žádost o přijetí do MŠ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 25,23 kB

Potvrzeni_lekare_MS.pdf

Potvrzeni_lekare_MS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 41,41 kB

Kritéria pro přijetí MŠ.pdf

Kritéria pro přijetí MŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 135,4 kB
Datum vložení: 11. 4. 2023 9:19
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2023 9:54
Autor: Andrea Janušková

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4