Navigace

Obsah

Provozní řád školní jídelny

Typ: ostatní
LOGODokument

 

Provozní řád - dokument k tisku zde

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Personál  kuchyně :    Veverková Simona (vedoucí školní jídelny)

Hrunková Leona (hlavní kuchařka)

Ducháčková Alena (kuchařka)

Provozní doba :          7.00 hod. – 15.30 hod.

Telefonní spojení :      605 226 448 školní jídelna                              

                                   725 977 138 vedoucí školní jídelny

e-mail:                         jidelna.albrechtice.vjh@seznam.cz

 

Zásady provozu

 

        Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí z MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců MŠ a ZŠ.

 

Provoz školní jídelny se řídí:

 • vyhláškou č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování , ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. ,
 • zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (Školský zákon),
 • zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
 • vyhláškou č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin,
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (ALERGENY),
 • metodikou spotřebního koše,
 • systémem  HACCP (systém kritických bodů).

Spotřební koš

Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. Legislativně jsou stanoveny určité skupiny potravin a jejich doporučená spotřeba na žáka a den. Výpočtem SK pak jídelna dokumentuje, jak tato doporučení plní.

Výše stravného

Děti MŠ (3-6 let)                    31,- Kč (celodenní stravování)

Děti MŠ (3-6 let)                    24,- Kč (polodenní stravování)

Děti MŠ (7 let)                       37,- Kč (celodenní stravování)

Děti MŠ (7 let)                       30,- Kč (polodenní stravování)

Žáci ZŠ (6 - 10 let)                 24,- Kč

Žáci ZŠ (11 - 15 let)              26,- Kč

Zaměstnanci                           27,- Kč (21,- Kč + 6,- Kč FKSP)

 

Organizace provozního stravování

 1. Přihlašování ke stravování se provádí u vedoucí školní jídelny na základě závazné přihlášky ke školnímu stravování na začátku měsíce září.
 2. Podle platné vyhlášky o školním stravování se žáci pro stanovení finančních limitů na stravování dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce.
 3. Školský zákon stanoví, že školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.
 4. Stravné lze hradit  v hotovosti u vedoucí ŠJ, bankovním převodem i formou inkasa.
 1. Stravné hrazené v hotovosti se platí na příslušný měsíc, ve kterém jsou odečteny omluvené obědy z měsíce předešlého. Při platbách v hotovosti dostane strávník doklad o zaplacení obědů.
 2. Stravné hrazené bankovním převodem se zasílá na účet: 78-5808770297/0100. Variabilní symbol je tvořen číslem 1 a kódem, který byl přidělen dítěti ředitelkou ZŠ. Platba se provádí  každý měsíc stejnou částkou.
 3.  

              MŠ (3-6 let)                 651,- Kč

              MŠ (7 let)                    777,- Kč

              ZŠ  (7-10 let)               504,- Kč

              ZŠ (11-14 let)              546,- Kč

   

 4. Při platbě inkasem zákonný zástupce žáka sjedná inkasní platbu ze svého bankovního účtu. Platbu touto formou uvede v přihlášce ke stravování, kde jsou uvedeny veškeré informace.

  Vyúčtování přeplatků je prováděno 2x ročně a to na konci měsíce června a prosince. Stravné musí být zaplaceno vždy do 18.dne daného měsíce.

 1. Odhlašování obědů se provádí u vedoucí ŠJ, popř. u učitelek MŠ a ZŠ, nebo na výše uvedená čísla. Odhlášení stravy lze provést nejpozději do 13,00 hodin předchozího dne. V případě nemoci lze stravu odhlásit do 7,30 hodin ráno tentýž den. Neodhlášený oběd se započítává.
 2. Rodiče si v době nemoci dítěte mohou vzít oběd domů pouze první den nemoci za shora uvedené ceny, ale po ostatní dny nemoci nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze obědy domů vydávat.
 3. Po dohodě s ředitelkou ZŠ se obědy vydávají od 11.30 hod (platí pro děti MŠ) a od 13.00 hod (platí pro žáky ZŠ). V době odpoledního vyučování docházejí žáci ZŠ na oběd ve 12.10 hod
 4. Pitný režim je zajištěn po celý den.
 5. Dojde-li ke změnám ve školním rozvrhu a učitelé uvolní žáky dříve na oběd, jsou povinni o této skutečnosti ŠJ včas informovat.
 6. Do jídelny přicházejí děti  a  žáci v doprovodu pedagogického dozoru.
 7. Žáci ZŠ si při příchodu do jídelny ukládají své věci na určené místo a přezouvají se do přezůvek.
 8. Při čekání na oběd děti a žáci dodržují pravidla slušného chování.
 9. Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci tak, aby byl udržen pořádek, kázeň a bezpečnost dětí a žáků. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny.
 10. Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí žáci své p. učitelce.
 11. Rodiče dětí z mateřské školy mají možnost seznámit se s jídelním lístkem na nástěnce při vstupu do budovy MŠ, žáci ZŠ mají jídelní lístek vyvěšený v budově ZŠ a také v jídelně, jídelní lístek je pravidelně vkládán na webové stránky školy.  
 12. Provozní řád ŠJ je po celý rok na nástěnce v MŠ i ZŠ.

   

   

   

  V Albrechticích v J. h.  3.9. 2018               Simona Veverková

   


Příloha

Vytvořeno: 10. 3. 2019
Poslední aktualizace: 14. 3. 2019 15:21
Autor: Správce Webu