Navigace

Obsah

INFORMACE K TESTOVÁNÍ A NÁVRATU DĚTÍ A ŽÁKŮ DO ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12. 4.

Typ: ostatní
Milí rodiče, níže najdete informace k návratu dětí do škol a k testování. V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.

Od 12. 4. 2021 se opět povoluje osobní přítomnost v mateřské škole dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání (ve skupině maximálně 15 dětí) a v základní škole žákům 1. stupně. Naše škola splňuje kritérium maximálního počtu žáků (t. j. 75) ve škole, takže se nás netýká rotační systém (žáci se nebudou střídat v prezenční výuce po týdnech).

Od 12. 4. 2021 je však školám uložena povinnost testovat děti a žáky 2x týdně neinvazivními Ag testy (nebo v případě RT-PCR testů 1x týdně).

Naše škola bude využívat oficiálně distribuované antigenní testy. Ty se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Testování tedy bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy před zahájením výuky ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné situaci řešit. Nebude-li dítě/žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Děti/žáci, kteří již byli v minulosti pozitivní (prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19) a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, jsou od povinnosti preventivního testování osvobozeni za předpokladu, že doloží příslušné potvrzení.

 

Postup při pozitvním výsledku:

  • V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte/žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví dítěti/žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Dítě/žák je povinen bezodkladně opustit školu (v případě, že nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout). Zákonný zástupce dítěte/žáka je povinen informovat o pozitivním výsledku testu pediatra. Dětem/žákům s pozitivním výsledkem preventivního testu je nařízené absolvovat konfirmační RT-PCR test.
  • V případě, že dítě/žák má pozitivní výsledek preventivního testu, tak se ostatním dětem/žákům, kteří byli 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě nebo skupině s pozitvině testovaným dítětem/žákem neumožňuje osobní přítomnost ve škole až do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu dítěte/žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. Stejně se postupuje i v případě, kdy pozitivní výsledek preventivního testu měl pedagogický pracovník. Toto se tedy týká zejména čtvrtečního testování.
  • Opětovně se umožňuje osobní přítomnost dětí/žáků ve škole v případě, že se prokáží negativním výsledkem konfirmačního RT-PCR testu (popř. po uplynutí 14 denní karantény) nebo v případě, že dítě/žák s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu.

      (Prohlédněte si prosím schéma postupu v příloze.)

  • Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí/žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve výše uvedených dnech s dítětem/žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění COVID-19. Krajská hygienická stanice nařídí dětem/žákům první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovuje povinnost nošení roušek a respirátorů ve školách tak, že v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

 

Omezení vyučování a vzdělávání

Zpěv není povolený. Sportovní činnosti jako součást vzdělávání jsou umožněny pouze v mateřské škole.

Školní družinu mohou navštěvovat žáci, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle mimořádného opatření (za podmínky dodržení stejné skupiny žáků).

 

Zákaz vstupu třetích osob do škol

Vstup je povolen pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí jejich kontakt s žáky a pracovníky školy v prostorách školy (nezbytně nutným případem je například plnění smluvních závazků školy nebo vstup zákonných zástupců jako doprovodu například při dopomoci při samotestování atd). Ve všech případech je však nutno dbát na omezení kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (s žáky a pracovníky školy).

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 8. 4. 2021
Poslední aktualizace: 8. 4. 2021 16:30
Autor: Andrea Janušková