Navigace

Obsah

Zahájení školního roku 2021/2022

Typ: ostatní
Informace pro děti a rodiče

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení proběhne ve středu 1. září. Sejdeme se v budově školy (kvůli rekonstrukci vstup zadními dveřmi ze dvora) do 8 hodin. Slavnostní přivítání prvňáčků za přítomnosti rodičů bude od 9 hodin. 

Prosíme všechny o dodržování hygienických pravidel. Žáci budou o těchto pravidlech poučeni svými třídními učitelkami.

Na začátku školního roku nás čekají tři kola testování antigenními testy. Žáci 2. - 5. ročníků budou testováni hned 1. září, prvňáčci se budou testovat až 2. září. Další dvě kola budou 6. a 9. září (již všechny ročníky). Testováni nemusí být žáci, kteří mají platné potvrzení o prodělané nemoci covid-19 nebo ti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Pokud má někdo nové potvrzení o prodělané nemoci, přinese ho hned první školní den.  

Provoz školní družiny (včetně ranní družiny od 6,30) bude zahájen taktéž 1. září. Zájemci o oběd první den školy se přihlásí do 8 hodin.

 

Na všechny se již moc těšíme! 


Vytvořeno: 26. 8. 2021
Poslední aktualizace: 26. 8. 2021 12:58
Autor: Andrea Janušková