Navigace

Obsah

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Typ: ostatní
Informace pro zákonné zástupce

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

do Základní školy v Albrechticích v Jizerských horách

 

Na naše nové prvňáčky a jejich rodiče se budeme těšit

 ve středu 13. dubna od 15,00 do 17,00 hodin.

 

K zápisu prosím přineste:

zápisový lístek *

žádost o přijetí *

rodný list dítěte

občanský průkaz

zápis

* Můžete vyplnit i ve škole přímo při zápisu.

 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

Do 1. ročníku budou zapsány děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.

Zápis bude probíhat dne 13. 4. 2022 od 15:00 do 17:00.

(Pokud se nebudete moci v tomto termínu dostavit, oznamte nám to nejdéle do 20. 4.)

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (lze vyplnit ve škole během zápisu),
 • zápisový lístek (lze vyplnit ve škole během zápisu),
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • rodný list dítěte,
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR.

Dokumenty potřebné při podání žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
 • o žádost o odklad povinné školní docházky
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • rodný list dítěte,
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR,
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení,
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • Zápis bude probíhat formou pohovoru (cca 20 minut) nad hračkami a obrázky (sledovat se bude zejména citová a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorová orientace, rozeznávání barev, početní představivost, kresba, grafomotorika apod.). Zákonný zástupce bude mít možnost promluvit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky.
 • Zákonní zástupci budou informováni prostřednictvím přiděleného registračního čísla o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů (nejpozději do 13. 5. 2022) na webových stránkách školy a vyvěšením u vstupu do školy. Rozhodnutí se nezasílá.
 • Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle předem zveřejněných kritérií. Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.


Přílohy

Vytvořeno: 24. 3. 2022
Poslední aktualizace: 24. 3. 2022 14:03
Autor: Andrea Janušková